De Bundeling

  • De Bundeling slide

De Bundeling, Ruurlo

In dit ontwerp zijn mensen uit het dorp Ruurlo, of stedelingen die naar dit dorp trekken, zo gehuisvest dat zelfstandigheid vanzelfsprekend is en het contact met de aarde blijft bestaan. Wonen in een dorp, of langs de rand van de stad. Alhoewel Ruurlo geen recht op contingenten had, kende de provincie er toch 50 toe dankzij de kwaliteit van het ontwerp. De bewoners hebben een 'natuurlijk' contact en daarmee betrokkenheid met elkaar en het omringende openbare gebied. Men vond dat daarmee de condities waren geschapen voor een (echt) duurzaam woonmilieu.

Bekijk projectdocumenatie (PDF)