De vier windstrekenschool

  • De vier windstrekenschool slide

De vier windstrekenschool, Amsterdam

De OBS De Vier Windstreken is een bestaande school voor primair onderwijs in de wijk de Banne in Amsterdam-Noord. De school moet worden uitgebreid, doordat zij groeit van 18 naar 21 groepen. Verder wordt er ruimte voor een VVE (Voor- en vroegschoolse opvang) in het gebouw ondergebracht. In de vorm van een meervoudige opdracht werd hiervoor gevraagd voorstellen te doen. Feekes & Colijn was direct van mening, dat uitbreidingen op de eerste verdieping moesten plaatst vinden, daar het niet ten koste mocht gaan van de buitenspeelplekken voor de kinderen. In deze studie laten we met drie varianten zien hoe het bestaande schoolgebouw kan worden gewijzigd en uitgebreid, waardoor het weer voldoet aan de nieuwe onderwijsbehoefte. Het plan is intussen door ons uitgewerkt in een combinatie van model 1 en 2.

Bekijk projectdocumenatie (PDF)