KDV Prijsseweg

  • KDV Prijsseweg slide

KDV Prijsseweg, Culemborg

Als ontwerpuitgangspunt bij het kinderdagverblijf in Culemborg hebben wij gestreefd naar een synthese van twee belangrijke doelstellingen. Allereerst maken wij een kinderdagverblijf; het moest dus een gebouw worden dat optimaal is toegesneden op de belevings­wereld en ontplooiingsmogelijkheden van kleine kinderen. Tegelijkertijd moest het een gebouw zijn dat, onder andere vanwege de relatief kleine kavel, uiterst praktisch is van opzet met een gunstig netto gebruik van de oppervlakte, zeer flexibel in gebruik en zelfs toegesneden op wijzigingen van functie in de toekomst.

Bekijk projectdocumenatie (PDF)