Nieuwe stegen en hoven

  • Nieuwe stegen en hoven slide

Nieuwe stegen en hoven, Utrecht

Historie en betekenisIn hoofdlijnen begonnen de meeste stedelijke ontwikkelingen rond kerken, marktpleinen en toevoerwegen. Handelslieden, de belangrijkste ambachtspatronen, bestuurders en andere mensen van aanzien vestigden zich op deze meest belangrijke plaatsen. Uiteraard ontstond er op de stad een grote toevloed van werklieden, knechten, ambachtslieden en mensen die hoopten op een paar dagen werk. Zij vestigden zich in de stegen die de belangrijkste straten verbonden, en waren vaak erbarmelijk gehuisvest. Mede doordat in diverse steden de houten krotten van deze mensen een geducht brandgevaar opleverden, vaardigde menig stadsbestuur de order uit dat iedere huisvesting binnen de stadswallen en muren van steen diende te zijn. Dit verbeterde in veel gevallen de basiskwaliteiten van de onderkomens, maar niet de leefomstandigheden. Veel epidemieën braken dan ook uit in de stegen en sloppen van de steden waar hopeloos veel mensen boven op elkaar vochtig en onverwarmd leefden. In de vorige eeuw trachtten diverse regenten en kerkgenootschappen de woonomstandigheden te verbeteren door redelijk ruime woningen in de stegen te bouwen en te exploiteren.

Bekijk projectdocumenatie (PDF)